Untitled Document

פעילות זהירות בדרכים

ביום שלישי 20/01/2015 התקיימה הפעלה של זהירות בדרכים 

נושא ההפעלה הוא " עיר בטוחה "  בהשתתפות כיתות א' עד ה'

תודה לצוות על שיתוף הפעולה 

ת.......

Suite»...
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
סדנת שיננית לכיתות ה

סדנת שיננית לכיתות ה 

.......
Suite»...
........................................................................................................................................................................................................
עבודות גאוגרפיה כיתה ה

עבודות גאוגרפיה של כיתות ה

.......
Suite»...
........................................................................................................................................................................................................
פעילות גני חובה

פעילות גן חובה 

 

השנה גן חובה 1 משתתף בפרויקט עם גן אפיק מיפו ד

ילדי שני הגנים נפגשים במרכז הטניס לפעילות ספורטיבית משותפת

הפעילות תהיה ב.......

Suite»...
........................................................................................................................................................................................................
  • LA SALLE

  • AEFE

This site was created by Amax